IMMUNITY
TO CHANGE

Kunnen we consistent veranderen? Of niet?

Niet alleen ons lichaam heeft een immuun systeem. Onze hersenen ook. 
De reden waarom we vaak onze zichtbare doelen niet bereiken, komt vaak doordat we onbewust werken aan onzichtbare doelen.

Recentelijk onderzoek leert dat, wanneer cardiologen hun patiënten vertellen dat ze zullen sterven tenzij ze drastisch hun leven veranderen, er slechts 1 op de 7 patiënten daadwerkelijk erin slaagt zijn c.q. haar gewoonten blijvend te veranderen. De conclusie van dit onderzoek: motivatie alleen is niet voldoende om mensen consistent te veranderen.
Zelfs niet als dit een kwestie is van leven of dood. De vraag is dan: hoe kunnen we dan wel onszelf en onze organisaties blijvend veranderen? 

Harvard professoren Robert Kegan en Lisa Lahey vonden een manier.
Met hun bekroonde coachingsmethode Immunity To Change is het mogelijk onze onbewuste beweegredenen, die consistente verandering tegenwerken, zichtbaar te krijgen. Zowel in ons eigen leven, als in onze organisaties. Op het moment dat dit mechanisme duidelijk is, ligt de weg open naar blijvende verandering.

Nieuwsgierig geworden? Ik hoor graag van je